home Курси ЦО м.Ковель
Ващук Володимир Васильович

Завідувач Навчально-консультаційного пункту міста Ковель

Телефон: (03352)5-45-72

Дні прийому: вівторок

Години прийому: з 9:00 до 12 :00

Навчально - консультаційний пункт навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області засновані на державній власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту" та "Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності", затвердженого наказом МНС України від 23.04.2002 №107 (у редакції наказу МНС України від 31.08.2005 №174), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2005 року за № 1226/11506 .
    Свою діяльність навчально-консультаційний пункт здійснює як суб’єкти Мережі територіальних курсів, навчально-методичних центрів МНС України, яка затверджується наказом МНС України.
   Розпорядженням Волинської обласної державної адміністрації за міськими курсами закріплюються інші райони області, в яких не створені власні міські курси або навчально-консультаційні пункти центрів:
  • Ковельський район;
  • Камінь-Каширський район;
  • Старовижівський район;
  • Ратнівський район;
  • Маневицький район;
  • Турійський район;
  Навчально - консультаційний пункт проводить курсове навчання та підвищення кваліфікації, як за цільовим призначенням з виконання певних функцій чи групи робіт за позаштатними посадами в єдиній державній системі цивільного захисту, так і на замовлення, відповідно до потреб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків, техногенної та пожежної безпеки, реалізують програми практичної підготовки з проведення безпосередньо на виробництві спеціальних об’єктових навчань і тренувань, а також надають навчальні, консультаційно-методичні та інформаційно-аналітичні послуги суб'єктам господарювання з розробки плануючої документації з цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних, аварійних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичних проявів.
   Курсове навчання на міських курсах проходять:
  позаштатні працівники з питань цивільного захисту;
   начальники штабів з ліквідації надзвичайної ситуації підприємств, установ та організацій не віднесених до категорій з цивільного захисту (цивільної оборони);
   особи, які очолюють евакуаційні органи (збірний, прийомний евакуаційні пункти тощо) підприємств, установ та організацій
   особи, які очолюють позаштатні спеціалізовані служби цивільного захисту підприємств, установ та організацій;
   особи, які очолюють позаштатні (невоєнізовані) формування цивільного захисту;
   оперативний склад об’єктових аварійно-рятувальних служб;
   інженерно-технічні працівники підприємств, установ та організацій,    які очолюють ланки, групи з обслуговування захисних споруд цивільної оборони;
   працівники, які входять до складу чергово-диспетчерської служби та служби з охорони суб’єктів господарювання;
   працівники, які входять до складу штатних (позаштатних) аварійно-   технічних служб (формувань) хімічно-небезпечних об’єктів;
   особи, які очолюють підрозділи добровільної пожежної охорони;
   фахівці, які виконують роботи пов'язані з підвищеною пожежною та техногенною небезпекою, обслуговуванням та експлуатацією систем раннього виявлення НС та оповіщення населення;
   працівники, які залучаються до проведення радіаційно-хімічної розвідки, дозиметричного контролю, санітарної та спеціальної обробки;
   керівники груп з проведення занять з питань цивільного захисту та техногенної безпеки в системі професійного навчання кадрів на виробництві, а також члени комісій з атестації працівників суб‘єктів господарювання, які експлуатують потенційно небезпечний об‘єкт та інший об‘єкт, що за певних обставин може створити реальну загрозу виникнення аварії;
   керівники груп управління з проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з цивільного захисту;
особи, які призначені відповідальними (інструкторами) консультаційних пунктів житлово-експлуатаційних органів, сільських (селищних) рад.