Укриття населення в захисних спорудах06 червня 2012р., 11:09

   Згідно Закону України від 24 червня 2004 року №1859-IV «Про правові засади цивільного захисту» одним із основних заходів у сфері цивільного захисту є укриття населення у захисних спорудах. Для забезпечення укриття населення створюється фонд захисних споруд, який у мирний час може використовуватися для господарських, культурних і побутових потреб у визначеному законодавством порядку. Керівники підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та господарювання, на балансі яких знаходяться захисні споруди, забезпечують їх належний технічний стан, готовність до укриття населення.
   Для забезпечення утримання захисних споруд створюються формування з їх обслуговування та призначаються посадові особи, обов’язком яких є облік, організація утримання та забезпечення готовності цих захисних споруд до укриття людей при виникненні надзвичайних ситуацій. На сучасному етапі, в умовах збільшення кількості надзвичайних ситуацій як природного так і техногенного характеру, постало питання про надійність захисту населення України від можливих загроз шляхом укриття його в сховищах, протирадіаційних укриттях та інших пристосованих приміщеннях. В останні роки було прийнято ряд нових нормативних документів щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, прийнято рішення про проведення їх технічної інвентаризації, що свідчить про значну увагу до даного питання.
   Тому дуже важливим є навчання особового складу формувань, призначеного для обслуговування захисної споруди. Саме така категорія – інженерно-технічні працівники підприємств, установ та організацій, які очолюють ланки, групи з обслуговування захисних споруд ЦО з 28 по 30 травня 2012 року проходили функціональне навчання на Ковельських міських курсах цивільної оборони. В ході проведення занять до командирів формувань були доведені ті надзвичайні ситуації, внаслідок виникнення яких може постати необхідність укриття населення в захисних спорудах. З слухачами були вивчені функціональні обов’язки всіх посадових осіб формування, загальні теоретичні положення щодо будови та утримання ЗС, приведення їх у готовність до прийому людей.
   Отримані в ході семінару знання були закріплені при проведенні навчальної екскурсії в сховище Ковельського локомотивного депо, де ст. МВН Куришев С.О. наглядно показав слухачам будову, спеціальне обладнанням сховища, розповів порядок його експлуатації та утримання. До того ж, інженер локомотивного депо Вербицький В.І. ознайомив присутніх на занятті з виробництвом, сучасно оснащеним навчальним класом, в якому і був підведений підсумок навчання та вручені посвідчення слухачам.

Завідувач курсів ЦО м. Ковеля
Ващук В.В.