Всеукраїнська науково-практична конференція «Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства» на Волині23 квітня 2018р., 14:35

   В період 19-21 квітня 2018 року на базі Луцького національного технічного університету відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства», у якій взяли участь науковці провідних вузів України. Співорганізаторами заходу виступили Міністерство освіти і науки України, Волинська обласна державна адміністрація, Луцька міська рада, Луцький національний технічний університет, Національний університет цивільного захисту України, Національний університет водного господарства та природокористування, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області, Управління Держпраці у Волинській області.
Мета конференції – розширення міжвузівських зв’язків задля поліпшення якості підготовки фахівців у галузі промислової та цивільної безпеки. Діяльність конференції була організована протягом трьох днів за такими секційними напрямками роботи:
  • правові, економічні, екологічні та психологічні аспекти забезпечення промислової та цивільної безпеки;
  • інженерно-технічні та організаційні засади з питань промислової та цивільної безпеки;
  • досвід підготовки фахівців у сфері цивільної безпеки;
  • інноваційні підходи до захисту населення від небезпечних факторів та техногенних небезпек.
   Розпочалась конференція із пленарного засідання. Із вітальним словом до учасників звернувся ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук, який відмітив важливість проведення такого заходу та його практичну спрямованість з метою поліпшення розвитку сучасних технологій підготовки конкурентних фахівців у галузі цивільної безпеки. Виступаючі у своїх доповідях звернули увагу на ряд важливих питань, зокрема на застосування інформаційних технологій при підготовці фахівців у сфері цивільної безпеки (Людмила Матвійчук, ЛНТУ), психологічні аспекти адаптації людини в екстремальних умовах (Світлана Шмалєй НПУ ім. М.П. Драгоманова), формування компетенцій з безпеки життєдіяльності в студентів вищих навчальних закладів (Сергій Шмига НМЦ ЦЗ та БЖД Волинської області) тощо.
   Начальник центру у своєму виступі інформував учасників конференції, що процес формування знань з безпеки життєдіяльності в студентів містить усвідомлення й засвоєння основ і компетенцій у сфері безпеки життєдіяльності, формування принципів безпечної діяльності, які мають бути реалізовані через систему спеціально розроблених й організованих практичних занять, спрямованих на засвоєння й усвідомлення знань, умінь і навичок щодо розв’язання задач та проблем, які вимагають прояву компетентності у сфері безпеки життєдіяльності.
    До методів формування в студентів мотивації щодо вивчення дисципліни можуть належати: предметні олімпіади; участь у студентських наукових конференціях (регіональних, всеукраїнських, міжнародних), у форумах, грантах; підготовка в межах навчальних дисциплін інформаційно-реферативних робіт, доповідей; участь у семінарах, які розкривають проблеми безпечної життєдіяльності; організація різноманітних видів практичних занять і використання в навчальному процесі інтегрованих форм освіти, що спрямовані на набуття знань, умінь і навичок як щодо прогнозування й усунення або уникнення небезпеки, так і щодо організації особистої й колективної безпеки.
   На завершення свого виступу Сергій Шмига відмітив, що вищі навчальні заклади здійснюють підготовку не тільки висококваліфікованого фахівця відповідного профілю, але і майбутнього керівника, який з розумінням буде ставитися до питань збереження здоров'я, працездатності працівників, забезпечувати їх захист у надзвичайних ситуаціях та недопущенню або мінімізації втрат у будь - яких екстремальних ситуаціях.
   За результатами роботи конференції підготовлені матеріали видані у збірнику тез.
   Всі учасники проведеного заходу висловили впевненість у тому, що прослухані тези доповідей сприятимуть як посиленню безпеки територій та об’єктів, так і підготовці майбутніх кадрів, допоможуть їм в подальшій роботі і максимально донесуть думку про важливість безпеки, адже вона - основа щасливого та спокійного буття.

Завідувач обласного методичного кабінету Богданович Л.М.