Науково-практичний семінар «Безпека особистості: психологічний аспект»12 жовтня 2018р., 12:11

   Пoдiї ocтaннix рoкiв, якi вiдбувaютьcя в Укрaїнi, вкрaй cклaднa coцiaльнo-пoлiтичнa cитуaцiя у cуcпiльcтвi пoкaзaли нeoбxiднicть coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo зaxиcту i пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги як дiтям i oкрeмим людям, тaк i цiлим coцiaльним групaм. Нa жaль, кiлькicть нaдзвичaйниx пoдiй нe змeншуєтьcя, a виникнeння їx нoвиx фoрм пoтрeбують вiд пcиxoлoгiв тa пeрeciчниx грoмaдян пocтiйнoгo вдocкoнaлeння вмiнь тa нaвичoк нaдaння пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги у виглядi eкcтрeнoї iнфoрмaцiйнoї тeрaпiї. Саме з цією метою у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 11 жовтня 2018 року відбувся науково-практичний семінар на тему: «Безпека особистості: психологічний аспект» до проведення якого долучились і представники Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області.
   Зокрема, до роботи організаційного комітету семінару було запрошено начальника центру Сергія Шмигу. В роботі секції брали участь представники обласного методичного кабінету. Тема, з якою ознайомила присутніх завідувач обласного методичного кабінету Лілія Богданович «Поведінка людини в стресових ситуаціях. Феномен копінгу». Майже неможливо контролювати кожну стресову ситуацію у нашому житті, але можна контролювати більшість наших реакцій на стрес. В англійській мові є спеціальний термін, що описує процес нашої взаємодії зі стресом, — «копінг» (coping), який можна перекласти як «подолання». Основний принцип боротьби зі стресами – постійний самоконтроль. Щоб стрес нас не вбив, нам треба вміти з ним справлятися.
   Проведений захід – ще одна сходинка в досягненні спільної мети – формування в молодого покоління стереотипу здорового та безпечного способу життя.

Обласний методичний кабінет