home Нормативна база
Законодавчі та нормативно-правові акти
 1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1996, № 30, ст.141).
 2. Закон України «Про освіту» (від 01 липня 2014р. № 1556-VІІ, Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР)
 3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218).
 4. Закон України «Про державний матеріальний резерв» (від 24 січня 1997р. № 51/97-ВР, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 13, ст.112).
 5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21 травня 1997р. № 280/97-ВР, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170).
 6. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (від 14 січня 1998р. № 15/98-ВР, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 22, ст. 115)
 7. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» (від 16 березня 2000 р. № 1550-ІІІ, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 23, ст.176).
 8. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (№1645-ІІІ від 06.04.2000р., Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, №29, ст. 228).
 9. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (від 12 травня 2015 р. № 389-VІІІ, Відомості Верховної Ради України (ВВР),
 10. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» (від 13 липня 2000 р. №1908-III, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 42, ст.348).
 11. Закон України «Про оборону України» (від 06 грудня 1991 р. № 1932-ХІІІ, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.106
 12. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (від 18 січня 2001р. №2245-ІІІ, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №15, ст.73).
 13. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» (від 20 березня 2003 р. № 683-ІV, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 25, ст. 180).
 14. Закон України «Про основи національної безпеки України» (від 19.06.2003 р. №964-ІV, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст. 351).
 15. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (від 05 квітня 2007 р. № 877-V, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст. 389).
 16. Закон України «Про будівельні норми» (від 05 листопада 2009 р. № 1704-VI, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, №5, ст.41).
 17. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (від 17 лютого 2011р. № 3038-VI, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №34, ст.343).
 18. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» (від 05 липня 2012р.№ 5081-VІ, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.340).
 19. Кодекс цивільного захисту України (від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VІ, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458).
 20. Закон України «Про стандартизацію» (від 05 червня 2014 р. № 1315-VII, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст. 1058).
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30 березня 1998р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998р., №13, С. 91).
 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» від 04 лютого 1999р. № 140 (Офіційний вісник України, 1999р., №5, С. 54).
 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15 лютого 1999 р. № 192 (Офіційний вісник України, 1999р., №7, С. 131).
 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони» від 08 квітня 1999 р. № 567 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 15, С. 5).
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків» від 29 березня 2001р. № 308 (Офіційний вісник України, 2001р., №14, С. 15, ст. 597).
 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення» від 23 квітня 2001р. № 379 (Офіційний вісник України, 2001р., № 17, С. 137, ст. 750).
 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф» від 11 липня 2001 р. № 827 (Офіційний вісник України, 2001р., № 29, С. 133, ст. 1314).
 28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня» від 16 листопада 2001р. № 1567 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, С. 110).
 29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 15 липня 2002 р. №175 (Офіційний вісник України, 2002р., № 8, С. 170, ст. 356).
 30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використовування коштів резервного фонду бюджету» від 29 березня 2002р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, С.124, ст. 734).
 31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об’єктового рівня» від 14 червня 2002 р. № 843 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 25, С. 21, ст. 1209).
 32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11 липня 2002 р. № 956 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, С. 23, ст. 1357).
 33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» (№1200 від 19 серпня 2002 р. (Офіційний вісник України, 2002р., № 34, С. 163, ст. 1597).
 34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів» від 29 серпня 2002 р. №1288, Офіційний вісник України, 2002р., № 36, С. 43, ст. 1694).
 35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями» від 24 березня 2004 р. № 368 (Офіційний вісник України, 2004р., № 12, том 1, С. 129, ст. 740).
 36. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб» від 25 березня 2009 р. № 253 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 23, С. 14, ст. 733).
 37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» від 17 червня 2015 р. № 409
 38. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил санітарної охорони території України» від 22 серпня 2011р.№ 893 (Офіційний вісник України, 2011р., № 65, С. 19, ст. 2538).
 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від 21 листопада 2012р. № 1116 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, С. 93, ст. 3739).
 40. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона» (№397 від 05.06.2013р., Офіційний вісник України, 2013 р., № 43, С. 18, ст. 1540).
 41. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту» від 26 червня 2013 р. № 443 (Офіційний вісник України, 2013р., № 50, С. 41, ст. 1787).
 42. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» (від 26 червня 2013 р. № 444 (Офіційний вісник України, 2013р., № 50, С. 49, ст. 1788).
 43. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони» від 17 листопада 2013 р. № 564, Офіційний вісник України, 2013р., № 64, С. 19, ст. 2325).
 44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14 серпня 2013 р. № 581 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 66, С. 66, ст. 2389).
 45. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту» від 21 серпня 2013 р. № 616 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 68, с. 186, ст. 2480).
 46. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок ведення обліку надзвичайних ситуацій» від 09 жовтня 2013 р. № 738 (Офіційний вісник України, 2013р., № 82, С. 48, ст. 3031).
 47. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» від 09 жовтня 2013р. №787 (Офіційний вісник України, 2013р., № 85, С. 90, ст. 3156).
 48. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» (від 23 жовтня 2013 р. № 819 (Офіційний вісник України, 2013р., № 89, С. 34, ст. 3269).
 49. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників» від 13 листопада 2013 р. № 828 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 90, С. 28, ст. 3315).
 50. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення держаного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки» від 13 листопада 2013 р., № 824 (Офіційний вісник України, 2013р., № 91, С. 11, ст. 3344).
 51. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 30 жовтня 2013 р. № 841 (Офіційний вісник України, 2013р., № 92, С. 23, ст. 3386).
 52. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання» від 18 грудня 2013 р. № 947 (Офіційний вісник України, 2014р., №3, С. 70, ст. 66).
 53. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону» від 09 січня 2014р. № 5 (Офіційний вісник України, 2014р., № 7, С. 23, ст. 199).
 54. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту» від 09 січня 2014 р. № 6 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 7, С. 26, ст. 200).
 55. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту» від 09 січня 2014 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2014р., № 8, С. 341, ст. 245).
 56. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» від 26 січня 2015 р. № 18 (Офіційний вісник України, 2015р., № 8, С. 12, ст. 191).
 57. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту” від 11.03.2015 № 101 (Офіційний вісник України, 2015р., № 22 , С. 12, ст. 191).
 58. Наказ МВС України «Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності» від 29 травня 2014р. № 523 (Офіційний вісник України, 2014р., № 51, С. 88, стаття 1360).
 59. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій» від 03 липня 2014 р. № 631 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 62, С. 53, ст. 1713).
 60. Наказ МВС України «Про затвердження Порядку організації медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій» від 18 серпня 2014р. № 831 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, С. 376, ст. 2208).
 61. Наказ МВС України «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту» від 11 вересня 2014 р. № 934 (Офіційний вісник України, 2014р., № 85, С. 104, ст. 2415).
 62. Наказ МВС України «Про порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю її виконання» від 11 вересня 2014р. № 935 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 84, С. 24, ст. 2375).
 63. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання» від 21 жовтня 2014р. № 1112 (Офіційний вісник України, 2014р., № 93, С. 553, ст. 2690).
 64. Наказ МВС України «Про затвердження Вимог до структури та змісту програм функціонального навчання» від 21 жовтня 2014 р. № 1113 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 93, С. 592, ст. 2691).
 65. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» від 26 грудня 2014 р. № 1406 (Офіційний вісник України, 2015р., № 8, С. 57, ст. 203).
 66. Наказ МВС “Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій” від 03 липня 2014 № 631, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2014 р. за № 853/25630 (Офіційний вісник України, 2014р., № 62).
 67. Наказ ДСНС України «Про здійснення державного нагляду (контролю) на об’єктах суб’єктів господарювання» від 21 лютого 2014р.№ 118 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 68. Наказ ДСНС України «Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту» №44 від 29.01.2013р. (у редакції наказу ДСНС України №195 від 11.04.2014р.) (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 69. Наказ ДСНС України «Про реалізацію інженерно-технічних заходів під час проектування об’єктів» від 22вересня 2014 р., (№ 535 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 70. Наказ ДСНС України «Про Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту» (№578 від 11.10.2014р.). (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 71. Наказ МНС України «Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» від 27.03.2001р. №73/82/64/122 Офіційний вісник України, 2001р., №15, стор. 261, стаття 681) (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 72. Наказ МНС України «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» від 6.08.2002 р. №186 (Офіційний вісник України, 2002р., № 36, С. 117, ст. 1712).
 73. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту» від 16 грудня 2002 р., № 330 (Офіційний вісник України, 2003р., №10, стор. 164, стаття 460). (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 74. Наказ МНС України «Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях» від 28 грудня 2010р. № 96 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 75. Наказ МНС України «Про затвердження Регламенту моніторингу потенційно-небезпечних об’єктів» від 11.10.2004 № 110 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 76. Наказ МНС України «Про затвердження порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин» від 3.02.2005 № 59. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 77. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» від 8.08.2005 № 125 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 78. Наказ МНС України «Про затвердження Вимог до планів реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій» від 21.12.2005 № 414 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 79. Наказ МНС України «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів» від 23 лютого 2006 № 98. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 80. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» від 9.10.2006 № 653. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 81. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС» від 21 лютого 2007 № 85. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 82. Наказ МНС України «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» від 15.серпня 2007 № 557. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua).
 83. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту» від 15 серпня 2007 № 558. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua).
 84. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» від 10 червня 2009 № 390. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 85. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації і проведення демеркуризації» від 8 липня 2009 № 463. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 86. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режимів робіт особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та радіоактивного забруднення» від 7 серпня 2009 № 551. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 87. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації заходів біологічного захисту особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в осередках біологічного зараження» від 12 жовтня 2009 № 686. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 88. Наказ МНС України «Про затвердження рекомендацій щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху, у тому числі тих, що виникли внаслідок терористичної діяльності» від 18 грудня 2009 № 860. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 89. Наказ МНС України «Про затвердження методичних рекомендацій з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій» від 7 вересня 2010 № 761. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 90. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах» від 7.06.2011 № 587. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 91. Наказ МНС України «Про внесення змін до наказу МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру та в особливий період» від 8 вересня 2011 № 809 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 92. Наказ МВС України «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації» від 04 вересня 2014 № 905 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 93. Наказ МНС України «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 12.12.2012 № 1400 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 94. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту” від 11.03.2015 № 101 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 95. Наказ МВС від 03.07.2014 № 631 “Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2014 р. за № 853/25630 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 96. Класифікатор надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010. Держспоживстандарт 2010).
Установчі документи НМЦ ЦЗ та БЖД Волинської області
 1. План комплектування Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області слухачами з функціонального навчання на 2018 рік.