Законодавчі та нормативно-правові акти (ч.1)

 1. Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1996, № 30, ст.141).
 2. Закон України «Про освіту» (від 01 липня 2014р. № 1556-VІІ, Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР)
 3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218).
 4. Закон України «Про державний матеріальний резерв» (від 24 січня 1997р. № 51/97-ВР, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 13, ст.112).
 5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21 травня 1997р. № 280/97-ВР, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170).
 6. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» (від 14 січня 1998р. № 15/98-ВР, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 22, ст. 115)
 7. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» (від 16 березня 2000 р. № 1550-ІІІ, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 23, ст.176).
 8. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (№1645-ІІІ від 06.04.2000р., Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, №29, ст. 228).
 9. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» (від 12 травня 2015 р. № 389-VІІІ, Відомості Верховної Ради України (ВВР),
 10. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» (від 13 липня 2000 р. №1908-III, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 42, ст.348).
 11. Закон України «Про оборону України» (від 06 грудня 1991 р. № 1932-ХІІІ, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 9, ст.106
 12. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (від 18 січня 2001р. №2245-ІІІ, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №15, ст.73).
 13. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» (від 20 березня 2003 р. № 683-ІV, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 25, ст. 180).
 14. Закон України «Про основи національної безпеки України» (від 19.06.2003 р. №964-ІV, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 39, ст. 351).
 15. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (від 05 квітня 2007 р. № 877-V, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст. 389).
 16. Закон України «Про будівельні норми» (від 05 листопада 2009 р. № 1704-VI, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, №5, ст.41).
 17. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (від 17 лютого 2011р. № 3038-VI, Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, №34, ст.343).
 18. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» (від 05 липня 2012р.№ 5081-VІ, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 30, ст.340).
 19. Кодекс цивільного захисту України (від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VІ, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458).
 20. Закон України «Про стандартизацію» (від 05 червня 2014 р. № 1315-VII, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст. 1058).
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля» від 30 березня 1998р. № 391 (Офіційний вісник України, 1998р., №13, С. 91).
 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» від 04 лютого 1999р. № 140 (Офіційний вісник України, 1999р., №5, С. 54).
 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15 лютого 1999 р. № 192 (Офіційний вісник України, 1999р., №7, С. 131).
 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони» від 08 квітня 1999 р. № 567 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 15, С. 5).
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків» від 29 березня 2001р. № 308 (Офіційний вісник України, 2001р., №14, С. 15, ст. 597).
 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення» від 23 квітня 2001р. № 379 (Офіційний вісник України, 2001р., № 17, С. 137, ст. 750).
 27. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф» від 11 липня 2001 р. № 827 (Офіційний вісник України, 2001р., № 29, С. 133, ст. 1314).
 28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня» від 16 листопада 2001р. № 1567 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, С. 110).
 29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 15 липня 2002 р. №175 (Офіційний вісник України, 2002р., № 8, С. 170, ст. 356).
 30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використовування коштів резервного фонду бюджету» від 29 березня 2002р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, С.124, ст. 734).
 31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об’єктового рівня» від 14 червня 2002 р. № 843 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 25, С. 21, ст. 1209).
 32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11 липня 2002 р. № 956 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, С. 23, ст. 1357).