Законодавчі та нормативно-правові акти (ч.3)

 1. Наказ ДСНС України «Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту» №44 від 29.01.2013р. (у редакції наказу ДСНС України №195 від 11.04.2014р.) (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 2. Наказ ДСНС України «Про внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях від 08 серпня 2014р. №458 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 3. Наказ ДСНС України «Про реалізацію інженерно-технічних заходів під час проектування об’єктів» від 22вересня 2014 р., (№ 535 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 4. Наказ ДСНС України «Про Табель термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту» (№578 від 11.10.2014р.). (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 5. Наказ МНС України «Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» від 27.03.2001р. №73/82/64/122 Офіційний вісник України, 2001р., №15, стор. 261, стаття 681) (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 6. Наказ МНС України «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» від 6.08.2002 р. №186 (Офіційний вісник України, 2002р., № 36, С. 117, ст. 1712).
 7. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту» від 16 грудня 2002 р., № 330 (Офіційний вісник України, 2003р., №10, стор. 164, стаття 460). (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 8. Наказ МНС України «Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях» від 28 грудня 2010р. № 96 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 9. Наказ МНС України «Про затвердження Регламенту моніторингу потенційно-небезпечних об’єктів» від 11.10.2004 № 110 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 10. Наказ МНС України «Про затвердження порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин» від 3.02.2005 № 59. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 11. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо перевірки стану утримання, експлуатації та використання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» від 8.08.2005 № 125 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 12. Наказ МНС України «Про затвердження Вимог до планів реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій» від 21.12.2005 № 414 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 13. Наказ МНС України «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів» від 23 лютого 2006 № 98. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 14. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час» від 9.10.2006 № 653. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 15. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції про організацію індивідуального дозиметричного контролю в органах управління та підрозділах МНС» від 21 лютого 2007 № 85. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 16. Наказ МНС України «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» від 15.серпня 2007 № 557. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua).
 17. Наказ МНС України «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту» від 15 серпня 2007 № 558. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua).
 18. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» від 10 червня 2009 № 390. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 19. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації і проведення демеркуризації» від 8 липня 2009 № 463. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 20. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режимів робіт особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та радіоактивного забруднення» від 7 серпня 2009 № 551. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 21. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації заходів біологічного захисту особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків в осередках біологічного зараження» від 12 жовтня 2009 № 686. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 22. Наказ МНС України «Про затвердження рекомендацій щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху, у тому числі тих, що виникли внаслідок терористичної діяльності» від 18 грудня 2009 № 860. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 23. Наказ МНС України «Про затвердження методичних рекомендацій з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій» від 7 вересня 2010 № 761. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 24. Наказ МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах» від 7.06.2011 № 587. (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 25. Наказ МНС України «Про внесення змін до наказу МНС України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру та в особливий період» від 8 вересня 2011 № 809 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua )
 26. Наказ МВС України «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації» від 04 вересня 2014 № 905 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 27. Наказ МНС України «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 12.12.2012 № 1400 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 28. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту” від 11.03.2015 № 101 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 29. Наказ МВС від 03.07.2014 № 631 “Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2014 р. за № 853/25630 (Офіційний сайт ДСНС України www.mns.gov.ua ).
 30. Класифікатор надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010. Держспоживстандарт 2010).