home Курси ЦО м.Володимир-Волинський
Подопригора Іван Михайлович

Завідувач Навчально-консультаційного пункту міста Володимир-Волинського

Телефон:(03342)3-51-00

Дні прийому: вівторок

Години прийому: з 9:00 до 12:00

Навчально - консультаційний пункт навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Волинської області (далі – НКП) засновані на державній власності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту"
   НКП проводить курсове навчання та підвищення кваліфікації, як за цільовим призначенням з виконання певних функцій чи групи робіт за позаштатними посадами в єдиній державній системі цивільного захисту, так і на замовлення, відповідно до потреб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань надзвичайних ситуацій, захисту населення і територій від їх наслідків, техногенної та пожежної безпеки, реалізують програми практичної підготовки з проведення безпосередньо на виробництві спеціальних об’єктових навчань і тренувань, а також надають навчальні, консультаційно-методичні та інформаційно-аналітичні послуги суб'єктам господарювання з розробки плануючої документації з цивільного захисту, навчання населення діям у надзвичайних, аварійних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичних проявів.
   Свою діяльність навчально-консультаційний пункт здійснює як суб’єкт Мережі територіальних курсів, навчально-методичного центру МНС України, що затверджується наказом МНС України.
  Розпорядженням обласної державної адміністрації за навчально-консультаційним пунктом закріплені інші райони та міста, в яких не створені власні міські курси або навчально-консультаційні пункти центрів.